امر به معروف و نهی از منکر حرکت در مسیر الهی

Submitted by mfarhangiejtemaie on 07/22/1399 - 23:33
در مناطق کردنشین فرقه های مختلف دینی ایجاد شده و هر کدام از آنها سر سفره دین اسلام نشستن و دلبستگی های خودشان را بر اساس دین اسلام بیان می کنند و این تنوع و کثرت از یک نظر مایه خوشبختی و سعادت جامعه است که دین اسلام چنان محتوایی دارد که برای همه این جریان ها ظرفیت ایجاد کرده است ولی از یک نظر دیگر متاسفانه باعث گمراهی جامعه و دینداران خواهند شد

به گزارش خبرنگار واحد اجتماعی سپاه کردستان، وجود این فرقه ها مفاهیم دینی و نحوه اتصال به پروردگار را برای جامعه تعریف می کنند و حتی گاهی مسیر واقعی را گم می کنند و نمی دانند که چرا در این دنیای بزرگ قدم گذاشتند. اصولا این فرقه ها به دلیل عدم درک جامع و کامل از محتوای دین اسلام باعث سردرگمی خودشان و دیگران خواهند شد.

در مناطق کردنشین می توان از فرقه های تصوف،درویش ها و سلفی ها نام برد، درک درست و صحیح از دین اسلام مهمتر است و این عدم درک دینی توسط این فرقه چه آسیب های بزرگی به دین اسلام در این چند دهه گذشته وارد کرده است. این فرقه ها متاسفانه با جوهره دین اسلام آنچنان آشنایی پیدا نکرده اند و حتی در مورد مفاهیم دینی از جمله توکل به خدا،جبر و اختیار،تلاش و کوشش دچار اشتباه و خطا شده اند.

به عنوان نمونه در مورد توکل به خدا این فرقه ها عقیده دارند که آدم باید به خدا توکل کند و با ذکر و یاد خدا و بدون توسل به غیر میتوان به خداوند توکل کرد. اما معنی توکل این نیست که ما فقط به خداوند توسل کنیم،بلکه در کنار توسل به خداوند باید از توانایی و استعدادهایی که خدا در وجود ما قرار داده است باید نهایت استفاده را بکنیم و خودمان را در مسیر خدا قرار دهیم. این فرقه ها فقط می گویند ما باید به خدا توکل کنیم،ما هم قبول داریم باید به خدا توکل کرد اما نباید صرفا این توکل زبانی باشد،بلکه باید تلاش و کوشش کرد و خودمان را صرفا در جبر شخصی قرار ندهیم.

بعضی ها متاسفانه می گویند ببینم خداوند چه میخواهد؟این سخن از یک نظر درست است،زیرا باید نتیجه را به دست خدا داد و نباید تلاش و کوشش خودمان را به عنوان یک معیار در نظر بگیریم که بر اساس آن از خداوند نتیجه مورد نظر خودمان را طلب کنیم بلکه تلاش و کوشش باید به عنوان وظیفه در راستای مسیر خداوند بدانیم.

اما این سخن از جهت دیگر اشتباه و خطاست،زیرا در دامنه قدرت ما نیست که بدانیم که خداوند چه می خواهد؟کسی نمیتوانند به این سوال جواب بدهد که خداوند بر ما چه سرنوشتی را رقم زده است و ما هم فقط منتظر آن سرنوشت باشیم. اما تنها چیزی که باید بدانیم حرکت در مسیر خداوند است تا از این طریق پرده های از روی چشم ما برداشته شود و با تلاش و کوشش و حرکت میتوانیم به سرنوشت و تقدیر خداوند نزدیک شویم.

اما در فرقه ها درک درستی از این نکات وجود ندارد و قصد دارند به این سوالات جواب بدهند که ببنیم خداوند چه میخواهد؟ ببنیم قسمت ما چیست؟جواب سوالات فقط در نشستن در منزل نیست بلکه باید تلاش کرد و از توانایی و استعدادهایی که خداوند در اختیار ما قرار داده استفاده کنیم و صرفا با نماز خواندن نمیتوان به جواب این سوالات رسید. اگرچه منزل اول برای بندگی خداوند نماز خواندن است در این هیچ شک و تردیدی نیست ولی حرکت کردن در مسیر خداوند فقط در نماز خواندن خلاصه نمیشود بلکه باید انسان به درون خودش نگاه کند و از نعمت و استعدادهایی که خداوند در وجود او نهاده است مورد استفاده قرار دهد.

خداوند همچنان به انسان نماز خواندن را یاد داده است مسلما حرکت کردن و تلاش کردن در مسیر خداوند را یاد داده است و انسان باید به این نکات توجه کنند. اما در تفکر فرقه ها به این نکته توجه نکرده اند که خداوند حتی بندگی کردن انسان را در وجود او قرار داده است و همچنان ما این بندگی را درک و احساس کردیم باید مابقیه این تعلیمات از جمله استعدادهای و توانایی را در وجود خودمان درک کنیم و آنها را در مسیر بندگی خداوند قرار دهیم.

تلاش و کوشش به معنی مقابله با حکمت خداوند نیست بلکه این تلاش به معنی وجود عنصر اختیار در وجود انسان است. نا گفته نماند که اختیاری که در کنار عنصر جبر از طرف خداوند برای رسیدن انسان به مسیر موفقیت باید تفسیر کرد،اما فرقه های مختلف متاسفانه بر عنصر جبر خداوند تاکید دارند گویا عنصر اختیار در وجود انسان چیز اضافی است که بودن و نبودنش برای انسان فرقی ندارد،در حالی که همین عنصر انسان را در مسیر خداوند قرار می دهد و امروز جامعه در مسیر خداوند قرار نگرفته بلکه هر کدام از خداوند انتظاراتی دارند که با هیچ گونه عقل و درک دینی قابل توجیه نیست.

به عنوان نمونه انتظار دارند که خداوند به آنها شرایط مناسب زندگی کردن را بدهد اما از هر گونه تلاش و کوشش دریغ می کنند.

امروز یکی از امر به معروف ها در جامعه همین حرکت کردن در مسیر خداوند است و باید خودمان را با او تنظیم کنیم و همه کارها را صرفا به خداوند واگذار نکنیم بلکه نتیجه کار را باید به خداوند واگذار و تلاش و کوشش را بر عهده خود فرد گذاشت.

 

یادداشت: مختار سلیمانی کارشناس ارشد جامع شناسی