افتتاح همزمان 4 هزار و 500 پروژه محرومیت زدایی بسیج در کردستان