معاونت اجتماعی

در گفتگو با رئیس دانشگاه کردستان؛
27/06/1399 12:18
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه بیت المقدس کردستان در بخش…
26/06/1399 23:53
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه بیت المقدس کردستان در بخش اجتماعی، بسیاری از مدیران و افراد در جامعه متاسفانه طبق نرخ روز نان می خورند و فقط…
26/06/1399 19:58
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه بیت المقدس کردستان در بخش اجتماعی، حتی وقتی آسان بگیریم، در نهایت سخته سخت می شود، سختی های ازدواج مرحله به…
25/06/1399 19:44
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه بیت المقدس کردستان، زندگی پدران و مادران ما شامل صفا و صمیمیت، تلخی و شکست، خوش و ناخوشی، صبر و تحمل همه و…
25/06/1399 19:25
 به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه بیت المقدس به نقل از معاونت اجتماعی، در قدیم رسم بر این بود که با کفن سفید به خانه بخت برو و با کفن سفید هم…
عضو هیئت علمی دانشگاه:
25/06/1399 19:04
علی اصغر حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان با اشاره به یکی از شعارهای هفته امر به معروف و نهی از منکر با عنوان «امر به معروف و نهی از منکر و  …
گریز از ازدواج با تنهایی مدرن؛
25/06/1399 13:58
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه بیت المقدس در بخش اجتماعی، در سالهای نه چندان دوری «تک‌زیستی» و زندگی تجردی محدود به سربازها یا دانشجوهایی…
25/06/1399 13:43
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه بیت المقدس کردستان در بخش اجتماعی، ازوقتی سخن از اعتیاد و افراد گرفتار در این بیماری به میان می آید ناخود…
25/06/1399 12:59
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه بیت المقدس کردستان در بخش اجتماعی؛ چهار حرف بیشتر نیست ، اما زلزله خاموشی است که پس لرزه های آن موجب بروز…
22/06/1399 08:08
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه بیت المقدس کردستان، یکی از مسائل مهم و مورد بررسی در جامعه اسلامی،مسئله امر به معروف و نهی از منکر است. این…
20/06/1399 07:46
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه بیت المقدس کردستان، مرضی که به اندازه کافی هراس آور و سهمناک است و قدرت اندیشه، سازندگی، نوآوری و کوشش را در…
تحلیلی در خصوص حجاب و در باب سلب آزادی؛
16/06/1399 08:20
به گزارش خبرنگار پایگاه  اطلاع رسانی سپاه  بیت المقدس مسلما این موضوع همانند دیگر مسائل اجتماعی موافقان و مخالفان خاص خودش را دارد و هر کدام دلایل و…
15/06/1399 20:33
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه بیت المقدس کردستان،  هر چه اعتماد افراد به هم بیشتر باشد تمایل به ازدواج بیشتر و هر چه اعتماد کاهش پیدا کند…
06/06/1399 12:50
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه بیت المقدس کردستان، به گزامعاون هماهنگی سپاه بیت المقدس کردستان گفت: امر به مهروف و نهی از منکر خود مسیر…
06/06/1399 12:27
دبیرستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان گفت: کار امر به معروف و نهی از منکر کار سختی است و تکلیف امران و ناهیان به مراتب سنگین تر چرا که دستور…
06/06/1399 11:44
وی گفت: امر به معروف و نهي از منكر معيار مسلماني است و تلاش برای برپایی ان ارزشمند است. وی بیان کرد: امام حسین (ع) می فرمایید مومن نمی تواند امر به…